Program Grantowy „Działaj Lokalnie”

Logo DZIALAJ LOKALNIE z ramka zm

W ramach kolejnej, 9 już lokalnej edycji konkursu grantowego, przyznanych zostało 17 dotacji na kwotę ponad 70 tys. zł. Dzięki wsparciu zarówno ogólnopolskich organizacji jak i lokalnych partnerów projekty aktywizujące lokalne środowiska mogły być zrealizowane w 14 miejscowościach 5 gmin – Warka (Bończa, Laski, Michalczew, Stara Warka i Warka), Grójec (Krobów i Grójec), Chynów (Budziszynek, Drwalew, Zalesie i Chynów), Jasieniec (Zbrosza Duża i Jasieniec) i Goszczyn (Sielec). Przeczytaj o wszystkich projektach i partnerach – kliknij tu.

9 lat Programu „Działaj Lokalnie” to już w sumie 183 zrealizowane w 30 miejscowościach projekty o łącznej wartości ponad 1,5 mln zł. Przez ten czas, niewielkimi dotacjami (do 5,5 tys. zł) udało się zaktywizować wiele lokalnych społeczności, powstało kilka organizacji pozarządowych, kilka grup nieformalnych a co najważniejsze zrealizowano bardzo wiele niezwykle ciekawych i pożytecznych działań lokalnych.

W październiku Stowarzyszenie W.A.R.K.A. wyróżnione zostało  Certyfikatem Jakości Ośrodka Działaj Lokalnie „za spełnianie najwyższych standardów w realizacji Programu “Działaj Lokalnie”, za tworzenie wzorów działania dla innych organizacji oraz za skuteczne budowanie kapitału społecznego”. Certyfikat z rąk Prezesa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, byłego Ambasadora Polski w USA Jerzego Koźmińskiego odebrał w Warszawie Społeczny Prezes stowarzyszenia Andrzej Zaręba (kliknij tu).

W 2014 roku oprócz rozpoczęcia 9 edycji konkursu kończyła się również edycja wcześniejsza. Do końca lutego realizowane były projekty oraz odbył się lokalny etap konkursu „OPOWIEDZ” mający na celu przedstawienie w formie krótkiego filmu jakie zmiany lokalne zaszły dzięki zrealizowanemu projektowi. W październiku jeden z „naszych” beneficjentów – Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Grójcu zdobyła w ogólnopolskiej edycji konkursu 2 nagrodę (zobacz film – kliknij tu).

 

Lokalny Fundusz Stypendialny W.A.R.K.A.

Logo LFS z ramka zmKolejna, 4 edycja Lokalnego Funduszu Stypendialnego W.A.R.K.A., dzięki wsparciu ogólnopolskiego partnera, samorządu Warki oraz 15 lokalnych przedsiębiorców zaowocowała wręczeniem 7 października 23 uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z gminy Warka umów stypendialnych dzięki którym przez cały rok szkolny otrzymywać oni będą na rozwój swoich „talentów” 150zł/miesięcznie (w sumie przyznano stypendia o łącznej wartości 34.500zł). Zachęcamy do sprawdzenia kto otrzymał stypendium i kto wsparł tegoroczną edycję Funduszu – kliknij tu.

W ciągu 4 edycji Funduszu stypendiami o łącznej wartości 141 tys. zł wsparto już 106 uczniów z wareckich szkół.

Stypendyści LFS oprócz otrzymywania wsparcia w formie stypendium aktywnie włączają się w akcje społeczne mające na celu pozyskanie środków na kolejne edycje Funduszu – przygotowują w ramach warsztatów produkty, które następnie sprzedawane są podczas kiermaszów świątecznych (Wielkanocnego i Bożonarodzeniowego), pomagają pakować zakupy w sklepach, zbierają środki w ramach zbiórek „Mikołajkowych”, promują przekazywanie 1% podatku na stypendia podczas akcji „Walentynkowych” czy z okazji „Dnia Kobiet”. Stypendyści niejednokrotnie angażują się również jako wolontariusze w różnego rodzaju akcje lokalne. Stypendyści 3 edycji LFS, angażując się w różnorodne akcje społeczne (w tym kilka w okresie styczeń-czerwiec 2014) uzbierali na wsparcie 4 edycji Funduszu kwotę 4.044,22 zł. Obecni stypendyści w ramach aktywności grudniowych (Mikołajki, kiermasz i pakowanie zakupów) uzbierali już 2.918,24 zł.

25 listopada Stowarzyszenie W.A.R.K.A. otrzymało główną nagrodę w ogólnopolskim konkursie „Dobre Stypendia” w kategorii „Lokalne programy stypendialne organizacji pozarządowych” – kliknij tu.

 

Stypendia Pomostowe

Logo SP z ramka zm

W 2014 roku, dzięki współpracy z kilkoma ogólnopolskimi organizacjami udało się dla 4 młodych mieszkańców z gminy Warka rozpoczynających studia dzienne pozyskać całoroczne stypendia „Pomostowe” o łącznej wartości 20.000,00 zł.

 

 

Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej Seniorów

Logo PCWAL Seniorow zm2W ramach projektu „Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej Seniorów” realizowanego dzięki dotacji rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 zaktywizowanych zostało 10 grup seniorskich z terenu powiatu grójeckiego. 29 czerwca w Warce zorganizowany został Dzień Aktywności Seniora Powiatu Grójeckiego, w którym wzięło udział 250 seniorów z powiatu grójeckiego, zaprezentowane zostały różnorodne aktywności dla osób starszych, stoiska grup seniorskich, odbyły się wykłady, warsztaty, rekreacja, zabawa i integracja (zobacz relację – kliknij tu). W ramach projektu zorganizowany został cykl szkoleń komputerowych dla seniorów (kliknij tu) oraz wizyta studyjna pokazująca różnorodne aktywności seniorskie w Warszawie (kliknij tu). Najważniejszym elementem projektu była organizacja cyklu wyjazdowych szkoleń i warsztatów w ramach Akademii Lidera Seniora Powiatu Grójeckiego, które odbyły się 20-21 października, 3-5 listopada oraz 11-12 grudnia  i wzięło w nich udział 16 lokalnych liderów seniorów (kliknij tu). Dzięki wsparciu w ramach szkoleń Akademii Lidera Seniora i dofinansowaniu kwotą ponad 10 tys. zł, 8 grup seniorskich (2 z Warki, Piaseczna, Michalczewa, Krobowa, Drwalewa, Chynowa i Belska Bużego) zrealizowało swoje własne pomysły na aktywizację seniorów w swoich miejscowościach (odbyły się zorganizowane przez seniorów imprezy andrzejkowe, warsztaty z robienia stroików, decoupagu, zdobienia toreb, zawiązuje się klub nording walking) (kliknij tu).

Projekt był kontynuacją działań realizowanych przez Stowarzyszenie W.A.R.K.A. na rzecz seniorów od 2 lat. Dzięki właśnie tym działaniom seniorzy z Warki zostali zaproszeni w styczniu 2014 roku do zaprezentowania swoich działań na konferencji w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

 

Powiatowe Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej

FIO - logo - bez napisow z ramka 2 zmDziałalność organizacji pozarządowych Stowarzyszenie W.A.R.K.A. wspierało w 2014 roku m.in. poprzez realizację kolejnej edycji Programu „Działaj Lokalnie” gdzie dotacje na działania otrzymało kilka organizacji, poprzez wspieranie aktywności seniorów, z których kilka grup działa przy organizacjach ale również poprzez inne działania. Przedstawiciele stowarzyszenia jeździli w teren aby animować aktywnych do działania i do formalizowania tej aktywności (m.in. we Wrociszewie, Nowej Wsi, Belsku Dużym).

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. w październiku współorganizowało seminarium „Współpraca organizacji pozarządowych i samorządu lokalnego”.

W stowarzyszeniu działał również Mobilny Doradca, który wspierał organizacje w nowych technologiach.

W ramach Programu FIO Mazowsze Lokalnie Stowarzyszenie W.A.R.K.A. jako lokalny ambasador skonsultowało 10 projektów, z których 3 otrzymały dofinansowanie i zostały zrealizowane przez inne organizacje na rzecz rozwoju lokalnej społeczności.

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. posiadając status Organizacji Pożytku Publicznego i mogąc otrzymywać 1% podatku (KRS 0000160318), oprócz zachęcania podatników do przekazywania go na wsparcie Programu “Działaj Lokalnie” czy Lokalnego Funduszu Stypendialnego pomaga innym lokalnym partnerom w pozyskiwaniu 1% na ich działania statutowe.

 

Fundusz Małych Grantów „Kuźnia Aktywności”

Logo FMG zmPoczątek 2014 roku to realizacja ostatnich 2 spośród 4 inicjatyw młodzieżowych w ramach II edycji Kuźni Aktywności – Fundusz Małych Grantów w Warce – „Zaczarowany cyrk” grupy wolontariuszy z PG Warka oraz „Radiowęzeł szkolny” grupy młodzieży z LO Warka.

 

 

 

Aktywizacja Młodzieży – “Młodzież w Działaniu – Wareckie Talenty”

Logo WTDo końca maja trwała realizacja przez młodzież, przy aktywnym wsparciu Stowarzyszenia W.A.R.K.A., projektu pt. “Wareckie talenty” mającego na celu wsparcie młodych osób ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych posiadających różnorodne talenty. Odbyły się różnego rodzaju warsztaty, których efekty można było m.in. oglądać podczas majowego finału oraz uruchomiona została strona internetowa.

 

Aktywizacja Młodzieży – „Społeczne Kreatyfki – szkoła reklamy słusznych idei”

Logo KREATYFKI zmPod koniec 2014 roku rozpoczęła się realizacja projektu „Społeczne Kreatyfki – szkoła reklamy słusznych idei” i rekrutacja 60 młodych osób z 4 gmin: Chynów, Warka, Grójec i Jasieniec do projektu rozwijającego kreatywność, sprawczość działania i tworzenie kampanii społecznych przez młodzież. Projekt trwać będzie do połowy 2015 roku. (kliknij tu).