Celem projektu LIDER AKTYWNOŚCI LOKALNEJ było wsparcie organizacji pozarządowych i nieformalnych grup inicjatywnych działających na terenie powiatu grójeckiego. Uzyskiwali pomoc w zakresie komunikowania o swoich działaniach i w budowaniu pozytywnego wizerunku. Wsparcie to przyczyniło się do rozwoju organizacji poprzez pozyskiwanie partnerów do współpracy i rozwoju kapitału ludzkiego i materialnego.
Wzmocniła się kompetencja przedstawicieli w zakresie budowania wizerunku i informowania o działaniach dzięki 3 jednodniowym szkoleniom z zakresu:
– Warsztaty fotograficzne
– Wykorzystanie narzędzi – www, e-mail, blogi, portale społecznościowe, fora dyskusyjne, komunikatory internetowe. Funkcjonalność stron internetowych
– Współpraca z mediami. Warsztaty dziennikarskie. Szkolenie „Internet narzędziem komunikacji” wraz z uruchomieniem strony internetowej projektu

Został zorganizowany konkurs „Lider Aktywności Lokalnej”. Celem konkursu było uhonorowanie wyjątkowych osób i inicjatywy społecznych za działalność społeczną w 2008 i 2009 roku na rzecz społeczności z powiatu grójeckiego.
Także konkurs „OPOWIEDZ o swoim działaniu”, którego przedmiotem była prezentacja projektów społecznych poprzez pokazanie wpływu na aktywizację lokalnej społeczności oraz budowanie dobra wspólnego na terenie swojego działania. Przyniósł ogromne efekty. Został rozstrzygnięty w 6 kategoriach: fotoreportaż, reportaż multimedialny, krótki film, informacja umieszczona na stronie internetowej,  współpraca z mediami, drukowane materiały promocyjne. W ramach konkursu przyznano nagrody o łącznej wartości 4000zł.

Zorganizowano także pierwsze Święto Społeczników – Gala Lider Aktywności Lokalnej, podczas którego ogłoszono wyniki i uhonorowano laureatów Konkursów dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych tj. „Szklarnia Dobrych Projektów”, „OPOWIEDZ o swoim działaniu”, „Lider Aktywności Lokalnej”. Patronat nad Galą objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Wojewoda Mazowiecki, Parlamenarzyści ziemii radomskiej, Ewa Kopacz – Minister Zdrowia, Senator Karczewski, Posłowie – Czesław Czechyra, Mirosław Maliszewski, Marek Suski, Radosław Witkowski, Andrzej Smirnow – Przewodniczący Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży
Stworzono folder „Organizacje pozarządowe powiatu grójeckiego” – z danymi adresowymi i kontaktami do organizacji
Powstała strona internetowa poświęcona aktywności lokalnej – www.centrumaktywnosci.pl, z informacjami dotyczącymi III sektora tj. o konkursach ofert, spotkaniach, szkoleniach i innych przedsięwzięciach wspierających aktywność społeczną powiatu grójeckiego

Dzięki firmie Colgate-Palmolive na terenie powiatu grójeckiego zorganizowana została akcja społeczna Zdrowy Uśmiech, której głównym celem była promocja zdrowego stylu życia i dbania o higienę zębów. Inicjatorami akcji było Stowarzyszenie W.A.R.K.A. i Wolontariat Dobre Serce z Grójca. Partnerami zaś Starostwo Powiatowe w Grójcu, Fundacja OKOLICA oraz Poseł na Sejm RP Czesław Czechyra.
Dzięki wspólnemu wysiłkowi ponad tysiąc osób otrzymało bezpłatnie produkty Colgate. Trafiły one m.in. do podopiecznych Wolontariatu Dobre Serce, Warsztatów Terapii Zajęciowej działających w Grójcu przy Parafii Miłosierdzia Bożego i w Warce przy Stowarzyszeniu TĘCZA, do Stowarzyszenia Przyszłość Naszych Dzieci z Mogielnicy, Ośrodków Pomocy Społecznej w Warce, Jasieńcu, Chynowie i Goszczynie, do Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu, Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Jurkach i w Nowym Mieście, grójeckiego oddziału Polskiego Związku Niewidomych, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Caritas przy Parafii MB Szkaplerznej w Warce, itp.

Celem przedsięwzięcia AGRAFKA było wyrównywanie szans edukacyjnych oraz motywowanie do dalszego rozwoju i pracy na rzecz społeczności lokalnej poprzez wsparcie programu stypendialnego. Program adresowany jest do wybitnie utalentowanej młodzieży (szczególnie w dziedzinach humanistycznych i ścisłych), przede wszystkim gimnazjalnej i licealnej pochodzącej ze społeczności, w których działają fundusze lokalne. Przy wyborze stypendystów, którego dokonywała Komisja Stypendialna brane były pod uwagę osiągnięcia (np. wygrane olimpiady, konkursy) oraz sytuacja materialna kandydatów (mierzona dochodem netto na osobę w rodzinie).
W ramach ogólnopolskiego programu stypendialnego – AGRAFKA ufundowano stypendium na rok 2009/2010 w wysockości 3000zł – 10 m-cy po 300zł dla Pawła Misierewicza – mieszkańca gminy Błędów. Stypendium zostało przeznaczone na zakup pomocy do nauki oraz dodatkowe kursy a także koszty zwiazane z uczęszczaniem do jednego z najlepszych Liceów w Warszawie

VIVAT PUŁASKI to impreza w nowoczesny sposób promująca  region przez związek z największym polskim bohaterem walczącym o wolność Polski i Stanów Zjednoczonych – Generałem Kazimierzem Pułaskim, jego epoką oraz polską i amerykańską kulturą. Realizowana we współpracy z muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce www.vivatpulaski.pl. Celem imprezy byłoupowszechnianie, w sposób nowoczesny, wiedzy historycznej o Kazimierzu Pułaskim – bohaterze Warki i bohaterze dwóch narodów Polski i USA, wzmacnianie tożsamości regionalnej i więzi lokalnych w oparciu o wspólne dziedzictwo.

Głównym działaniem było zorganizowanie V pikniku historyczno – kulturalnego w skład, którego weszły m.in.:
Pokaz historyczny – Śladami historii Warki, wystawa „90 lat stosunków dyplomatycznych między Polską a USA”, „Wioska indiańska” – pokazy elementów kultury północnoamerykańskich Indian, tańce plemienne, strzelanie z łuku, interaktywne gry i zabawy z publicznością, Teatr ognia „Salamandra”, Zabytkowe amerykańskie samochody i przejażdżki Schoolbusem, Magiczna Kraina dla Dzieci – program artystyczny dla dzieci, konkursy, zabawy i atrakcje, koncert „Blues Brothers Show”, Zespół prosto z Ameryki – „California Honey Drops”, Kabaret Młodych Panów, Gwiazda wieczoru Zespół “Raz Dwa Trzy”. Prowadzenie Marcin Prokop. Uczestnictwo 3 tys. osób – mieszkańców powiatu grójeckiego, aglomeracji warszawskiej i turystów

Celem projektu Szklarnia dobrych projektów było wzmocnienie kompetencji organizacji pozarządowych i grup nieformalnych powiatu grójeckiego dotyczących pozyskiwania środków finansowych na działalności i zarządzania projektem. Zostały zorganizowane cykle 3 szkoleń po 8 godzin z tematów:
– Co to jest projek t. Jakie są etapy przygotowania projektu. Praca metodą projektu. Di agnozowanie problemów i ustalanie celów. Metoda warsztatowa nad analizą problemów i celów zaplanowanych przez uczestników projektów
– Praca warsztatowa: cele główne i szczegółowe; planowanie działań; opracowanie harmonogramu i budżetu, zdefiniowanie rezultatów. Przygotowanie autorskich projektów do złożenia w Konkursie Grantowym „Szklarnia Dobrych Projektów”
– Analiza mocnych i słabych stron wniosków złożonych do konkursu „Szklarnia Dobrych Projektów”. Informacje o potencjalnych źródłach finansowania. Podsumowanie Konkursu Grantowego
Organizowane były indywidualne konsultacje z dojazdem do organizacji, podczas których każdy mógł skonsultować przygotowywany wniosek do konkursu

Został zorganizowany wewnętrzny Konkursu Grantowy, w którym wzięli udział uczestnicy szkoleń. Do konkursu złożyli projekty wypracowane podczas ww. szkoleń. Do Konkursu złożonych zostało 10 wniosków, z czego 3 dostały nagrodę w wysokości 2.000zł każda tj. w sumie na nagrody przeznaczono 6.000zł – zwyciężyły: Zespół Szkół Specjalnych w Grójcu z projektem „Hej ho, do kina by się szło”, Szkoła Podstawowa w Sielcu „Być aktorem trudna sprawa, nie każdemu biją brawa” i Stowarzyszenie „Biegiem przez Polskę” – „Przebiegnij maraton z Biegiem przez Polskę”
Podsumowaniem projektu było uroczyste wręczenie dyplomów i nagrodzenie wszystkich uczestników Konkursu „Szklarnia Dobrych Projektów” odbyło się podczas Gali Pierwszego Święta Społeczników Powiatu Grójeckiego

W ramach praktyk studenckich Stowarzyszenie W.A.R.K.A. odwiedziło 4 studentów z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Collegium Civitas. Odwiedzili oni organizacje pozarządowe i aktywne grupy nieformalne działające w powiecie grójeckim, by dowiedzieć się o ich działaniu, planach i potrzebach. Efektem tych wizyt są raporty opracowane w zespołach studentów, które posłużyły do przygotowania kolejnych projektów wspierających aktywność społeczną powiatu grójeckiego.
Partnerem projektu była Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce