Lokalny Konkurs Grantowy „Działaj Lokalnie”
Zorganizowanie Konkursu Grantowego dla organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, grup nieformalnych na projekty aktywizujące lokalne społeczności na rzecz dobra wspólnego. W ramach Konkursu przyznano 27 dotacji na łączną kwotę 80 tys. zł, zorganizowano targi Grantobiorców „Wioska Działaj Lokalnie”, Konkurs „OPOWIEDZ…”. W celu pozyskania dodatkowych środków na dotacje w miesiącach styczeń – kwiecień realizowana była akcja „1% dla Aktywnych” w wynik,u której udało się pozyskać 403 wpłaty na łączną kwotę 25.732,50 zł.

„Vivat Pułaski” – piknik historyczno edukacyjny
Została zorganizowana impreza plenerowa przybliżająca w nowoczesny sposób (m.in. Parada Pułaskiego, koncerty, pokaz rekonstrukcji historycznej, wioska indiańska, teatr dla dzieci) postać i czasy Kazimierza Pułaskiego oraz kulturę polską i amerykańską.

„Kazikowy Jarmark”.
Głównym celem projektu było zorganizowanie imprezy o charakterze ludowego jarmarku przybliżającego kulturę ludową poprzez m.in. koncerty zespołów dawnej wiejskiej muzyki, warsztaty rzemiosła ludowego, pokazy dawnych zawodów.

Organizacje Pozarządowe i Biznes – dwóch wygranych w jednej sprawie”
W ramach projektu przeprowadzono cykl 3 szkoleń dla przedstawicieli sektora społecznego z zakresu współpracy z biznesem. Zorganizowano również Konkurs „Dobroczyńca Powiatu Grójeckiego” dla najbardziej zaangażowanych społecznie firm z powiatu. Konkurs został zakończony Galą Dobrego Biznesu, podczas której uroczyście uhonorowano Dobroczyńców.

„Aktywna Wieś”
W ramach Programu przeprowadzono integrację 5 wsi w gminach powiatu grójeckiego(gmin: Chynów, Goszczyn, Grójec, Jasieniec, Warka) poprzez współorganizację pikników integracyjnych, spotkania wigilijnego oraz wsparcie lokalnych liderów poprzez zorganizowanie szkolenia z zakresu aktywizacji i współpracy z lokalną społecznością w zadaniach na rzecz dobra wspólnego.

„Piotr Wysocki – Bohater Nocy Listopadowej” – Publikacja z okazji 178 rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego”
Została wydana książka o Piotrze Wysockim, Powstaniu Listopadowym, powstaniu pomnika Piotra Wysockiego w 2007 toku.

„Noc Listopadowa – zryw ku wolności” – Uroczyste obchody 178 rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego
Zorganizowano uroczyste obchody wybuchu Powstania Listopadowego (wystawy, konkurs plastyczny, uroczystość).