7

2014 r. – Certyfikat Ośrodka Działaj Lokalnie za spełnianie najwyższych standardów w realizacji Programu Działaj Lokalnie, za tworzenie wzorów działania dla innych organizacji oraz za skuteczne budowanie kapitału społecznego.

 

 


7
2014 r.
– Laureat konkursu „DOBRE STYPENDIA 2014” w kategorii „Lokalne programy stypendialne NGO”.

 

 

 

6
2011 r. – Nagroda dla Najefektywniejszych Lokalnych Organizacji Grantowych za wysokie zaangażowanie wkładu własnego na granty.

2011 r. – Nagroda dla Najefektywniejszych Lokalnych Organizacji Grantowych za praktykę pod nazwą „Razem lepiej”.

2011 r. – Nagroda za praktykę pod nazwą „zaDziałaj Lokalnie na Zielono”.

 

62010 r. – Nagroda w Konkursie na Najefektywniejsze Lokalne Organizacje Grantowe w kategorii Fundraising – Za przeprowadzenie kampanii „Firmy Lokalnie Zaangażowane” oraz efektywną współpracę z sektorem biznesu.

2010 r. – Nagroda w Konkursie na Najefektywniejsze Lokalne Organizacje Grantowe w kategorii Wspieranie Grantobiorców za zaangażowanie grantobiorców w przygotowanie i przeprowadzenie Finału Lokalnego Konkursu Grantowego.

2010 r. – Nagroda w Konkursie na Najefektywniejsze Lokalne Organizacje Grantowe w kategorii Nagłośnienie Programu za pomysł i organizację Konkursu „Lider Aktywności Lokalnej”, promującego społeczne
zaangażowanie ludzi aktywnie podejmujących działania na rzecz lokalnych społeczności.

6

2009 r. – Wyróżnienie za najbardziej efektywne i kreatywne przeprowadzenie pierwszego etapu Konkursu „Opowiedz…”.

2009 r. – Nagroda w Konkursie na Najefektywniejsze Lokalne Organizacje Grantowe w kategorii za współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami i kampanię 1%.

5

2006 r. – Firma Roku Powiatu Grójeckiego 2006 – I miejsce w kategorii Oświata, Kultura, Turystyka.

4

2006 r. – Najefektywniejsza Lokalna Organizacja Grantowa w 2006 roku.

3

2005 r. – Firma Roku Powiatu Grójeckiego 2005 – I miejsce w kategorii Organizacje Pozarządowe.

 

 

 

2

2005 r. – Nadanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego.

1

2004 r. – Firma Roku Powiatu Grójeckiego 2004 – I miejsce w kategorii Organizacje Pozarządowe.