W skład władz powołanych na lata 2011-2015 wchodzą:

Zarząd:

Prezes Zarządu – Andrzej Zaręba

Wiceprezes – Marek Majewski

Wiceprezes – Anna Przybyszewska

Sekretarz – Dorota Lenarczyk

Skarbnik – Jan Marchocki

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Przemysław Pakulski

Sekretarz – Sylwia Maksym

Członek Komisji – Roma Żak