Skontaktuj się z nami:

Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

Organizacja Pożytku Publicznego

KRS 0000 16 03 18

NIP 797 18 51 483

BS Warka 61 9154 0005 2001 0098 3361 0001

ul. Warszawska 45
05-660 Warka

kom. 504 968 412

warka@stowarzyszeniewarka.pl

biuro@stowarzyszeniewarka.pl

 

KOORDYNATORZY

    Agnieszka Łeszczyńska                                   Karolina Mirowska                                        Marzena Pawłowska

* Projekty senioralne                                              * Szlak Jabłkowy                                              * Promocja regionu

* Działania ekologiczne                                          * Wizyty studyjne                                             * Media

* Projekty młodzieżowe                                          * Turystyka                                                        * Współpraca z biznesem

kom. 504 968 412                                                   kom. 506 326 445                                            kom. 506 326 445

aleszczynska@stowarzyszeniewarka.pl    kmirowska@stowarzyszeniewarka.pl   mpawlowska@stowarzyszeniewarka.pl

 

BIURO

                     Agnieszka Knotek – Administracja                                          Dorota Kołakowska – Dyrektor Biura

                               * Faktury                                                                               * Rozwój i zarządzanie organizacją

                               * Biuro                                                                                   * Współpraca z Partnerami

                               * Obieg dokumentów                                                          * Współpraca z NGO

                                * Działaj Lokalnie                                                                 * Szkolenia

                                kom. 504 968 412                                                                  kom. 504 671 770

                               aknotek@stowarzyszeniewarka.pl                                    dkolakowska@stowarzyszeniewarka.pl

 

 

Jak do nas dojechać