„Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Celem „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości. Poprzez Program „Działaj Lokalnie” wspierani są zwykli ludzie, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.

Na terenie powiatu grójeckiego za realizację programu odpowiada Stowarzyszenie W.A.R.K.A., które na bieżąco informuje o inicjatywach i projektach mieszkańców.

Zachęcamy także do zapoznania się z ogólnopolską stroną programu: http://www.dzialajlokalnie.pl/

 

Fundator Programu:

 

 

 

Realizator Programu: