Działaj Lokalnie i Ekologicznie to propozycja dla tych, którzy mają pomysł na to, jak chronić przyrodę i energię, by edukować ekologicznie najbliższe otoczenie.
W ramach projektu można pozyskać dotację w wysokości 3 000,00 zł.
Konkurs obejmuje działania na terenie 5 gmin: Warka, Jasieniec, Grójec, Chynów oraz Goszczyn. W konkursie startować mogą organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (m.in. fundacje, stowarzyszenia, zarejestrowane koła gospodyń wiejskich), grupy nieformalne działające przy instytucji lub organizacji pozarządowej (w których imieniu wniosek złoży ta instytucja/organizacja pozarządowa, np. klub młodzieży przy ośrodku kultury, grupa nauczycieli przy szkole) oraz grupy nieformalne występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie (grupa mieszkańców osiedla).
UWAGA: Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem GENERATORA WNIOSKÓW (http://system.dzialajlokalnie.pl/?fbclid=IwAR2SfetKv1aiR8PRsoAA_ICSQ-cCX09GRNn9AkU99mxeA90zXbOWBpzgYFo)
 
HARMONOGRAM: 

17 sierpnia- uruchomienie naboru wniosków

7 września – zamknięcie naboru wniosków

Do 25 września – ogłoszenie wyników konkursu

26 września– termin rozpoczęcia realizacji projektu

30 listopada – ostateczny termin zakończenia projektu

Kontakt: Agnieszka Łeszczyńska, koordynator „Działaj lokalnie i ekologicznie”
telefon: 504 968 412, aleszczynska@stowarzyszeniewarka.pl

Załączniki